Kościół Pokoju w Świdnicy

Wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), konflikt pomiędzy państwami katolickimi a protestanckimi, zakończył Pokój Westfalski. W jego wyniku, na terenie katolickiego Śląska powstały trzy protestanckie Kościoły Pokoju – w Jaworze, Głogowie i Świdnicy.

Ich budowa została jednak obwarowana licznymi warunkami. Przede wszystkim do budowy można było wykorzystać jedynie nietrwałe materiały, takie jak drewno, a okres budowy został ograniczony do jednego roku. Dodatkowo ich bryły nie mogły przypominać kościołów, nie mogły mieć dzwonnic ani szkół parafialnych i musiały znajdować się poza murami miasta w odległości strzału armatniego.

Pomimo tego kościoły w Świdnicy i Jaworze nie tylko przetrwały do dzisiaj (od 2001 roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) ale pozostają największymi drewnianymi kościołami w Europie.

Cmentarz otaczający kościół
Kościół z zewnątrz
Wnętrze kościoła

Więcej informacji na temat Kościoła w Świdnicy oraz pozostałych Kościołów Pokoju można znaleźć w Wikipedii.

11 września 2016